A szabadkőműves hagyományokhoz híven törekszünk a közerkölcsiség, a művelődés, a felebaráti szeretet terjesztésére, célul tűzzük ki a jótékonyság gyakorlását. Mindezek érdekében az önművelést, a személyiségünk fejlesztését, önmagunk tökéletesítését tartjuk legfőbb feladatunknak. Nyitottak vagyunk a szociális, társadalmi kérdések iránt, de kizárjuk körünkből a politikai és vallási kérdéseket, tiszteletben tartjuk a hazai törvényeket.

Munkáink kívülállók számára zártkörűek, de több alkalommal (férfi vagy vegyes páholyokkal együtt) ismeretterjesztő előadásokat, fórumokat, egyéb programokat is szervezünk.

SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG!